Beköszöntő

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöksége nevében szeretettel köszöntöm honlapunkon egyesületünk jelenlegi és leendő tagjait, a magyarországi két tanítási nyelvű oktatás minden szereplőjét, a sikeres és népszerű oktatási formánk iránt érdeklődőket!
Aki figyelemmel kíséri az elmúlt hét esztendő elektronikus üzeneteit, megérezhette, hogy a 2010 áprilisában megválasztott, majd 2015 márciusában újraválasztott elnökség igyekszik eleget tenni vállalt feladatainak.
2017 őszén ismételten elvégeztük a tagnyilvántartás aktualizálását, s így a reszortfelelősök immár naprakész listák segítségével tarthatják a kapcsolatot a hozzájuk tartozó iskolákkal.
Reméljük, hogy a szervezetünk által összefogott intézmények köre folyamatosan bővül a jövőben is! Az újonnan belépni szándékozók és régebbi tagjaink legfontosabb kérdésére, mit is nyújt tagjai számára a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület, a válasz tömören összefoglalható:
érdekeink közös képviseletét;
segítséget a jogszabályi háttér dzsungelében való eligazodásban;
az iskolák összességének, ill. egyes csoportjainak együttes tevékenységét a sokasodó feladatok megoldásában;
új tananyagok kidolgozását;
továbbképzési lehetőségek megteremtését-felkutatását;
rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezését;
pályázatok kiírását, valamint külső pályázati lehetőségek kihasználását.
Hatékony működésünk kulcstényezőjének tekintjük honlapunkat, amely küllemében kellemes, tartalmában naprakész és hasznos kíván lenni.
Célunk a gyors információcseréhez, a hatékony együttes munkához szükséges interaktivitás lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése. A weblapon megtalálhatók a 2010. április 23-ai tisztújító közgyűlés óta történt fontos eseményekhez, az elnökség tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok, a mindnyájunk számára lényeges adatok, a tagjaink által hozzáférhető elektronikus tananyagok listája: lehetőség szerint mindaz, amit a terület jogszabályi és tudományos hátteréből tudnunk érdemes.
A honlap bemutatkozásul szolgálhat a két tanítási nyelvű oktatással most ismerkedők számára az oktatási forma lényeges közös elemeit és az egyes iskolák kínálatát illetően egyaránt.
Az Archivum menüpontból továbbra is elérhetők az aktualitásukat vesztett, ám fontos dokumentumok.
Gyümölcsöző közös munkát és kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!

Horváth Gábor
a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöke