Körlevél

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület Tagjainak

Tárgy: a KIE elnökének tájékoztatója a tisztújító közgyűlésről és az azóta történtekről

Kedves Igazgató Asszony/Úr!

Kiegészítettem a tisztújító közgyűlésről és az azóta történtekről írott – a reszortfelelősök által korábban továbbított – levelemet, amely immár felkerülhet egyesületünk új honlapjára.

 1. A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület 2010. április 23-án a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban tisztújító közgyűlést tartott. A leköszönő dr. Vámos Ágnes elnök asszony utódaként Horváth Gábort, a budapesti Kossuth Lajos Gimnázium igazgatóját, az eddigi alelnököt választották elnökké; Fazekas Csabát, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettesét alelnökké. A titkár dr. Cselik Ágnes, a Károlyi Mihály Gimnázium igazgatója maradt. Az elnökség néhány tagja visszavonult, helyükre új tisztségviselők kerültek
 2. Az új elnökség – első teendőjeként – megpróbálta rendezni a tagnyilvántartás ügyét. Ennek keretében kapcsolatba léptünk azon tagintézményekkel, amelyek régen nem hallattak magukról, a közgyűlési meghívót sem kaphatták meg (például elavult mail-címük miatt), vagy megkapták ugyan, de nem képviseltették magukat, és nem is jeleztek vissza. Az eddigi taglista alapján telefonon megkerestem az igazgatót, s megkértem őt, amennyiben az intézmény továbbra is a KIE tagjának tekinti magát, szíveskedjék kitölteni, és dr. Cselik Ágnes titkár mail-címére (igazgato@karolyigimnazium.sulinet.hu) visszaküldeni a mellékelt adatlapot. Ez esetben elküldtük, ill. küldeni fogjuk az idei – intézmények esetében 20.000 forintos – tagdíjról szóló számlát, és kérjük átutalni az összeget. (A telefonos megkeresés eszközével azóta a reszortfelelősök is gyakran élnek.)
 3. Amennyiben az intézmény nem kíván tovább az egyesület tagja lenni, az igazgatót arra kértem, töltse ki, írja alá, és pecsételje le a mellékelt kilépési nyilatkozatot, majd postán küldje azt vissza dr. Cselik Ágnes titkár asszonynak a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium címére: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. (A közgyűlésen ide helyeztük át az Egyesület székhelyét.) Fontos: a kilépés dátuma nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat keltezése!
 4. Az egyesületbe belépni szándékozó iskola igazgatója töltse ki, írja alá, pecsételje le a honlapon található belépési nyilatkozatot, majd postán küldje el azt a titkár címére. Kérjük az adatlapot is. (Ezt mailben is lehet küldeni.)
 5. Augusztus 24-én a bíróság bejegyezte az Alapszabály változásait, az elnökség tehát immár teljesen jogszerűen eljárhat. az egyesületet érintő minden ügyben.
 6. Szeptember 9-én az elnökség ülést tartott. Levelet intéztünk dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyhoz, amelyben nyomatékosan kértük, hogy az új Közoktatási törvény kidolgozása és más jogszabályok előkészítése során az oktatási kormányzat egyeztessen Egyesületünkkel a két tanítási nyelvű oktatást érintő változások ügyében.
 7. Néhány szakközépiskola igazgatója – az egyesület egyetértésével – Gloviczki Zoltán helyettes államtitkárhoz írt levelében kérte a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabály azon rendelkezéseinek módosítását, amelyek nagy mértékben korlátozzák a szakmai tantárgyak célnyelvű érettségi vizsgáinak a felvételi pontszámba való beszámítását.
 8. Az elnökség felvette a kapcsolatot  a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális és Szakdiplomáciai Osztályával annak érdekében, hogy a két tannyelvűs normatíva léte lehetőleg ne kérdőjeleződjék meg a jövő évi költségvetés előkészítése során, amint az tavaly sajnálatos módon megtörtént.
 9. Dr. Cselik Ágnes titkárhoz már megérkezett az elektronikustananyag-készítési pályázatunkon nyertes munkák nagy része. A hozzáférhető művek listája a honlapon megtalálható. A kiválasztott anyago(ka)t az iskolák dr. Cselik Ágnestől kérjék, aki – a szerzőnek megítélt támogatási összeg folyósítását követően – eljuttatja a tananyagot az intézményhez, amennyiben az a 2010. évre szóló tagdíját már rendezte.
 10. Dr. Vámos Ágnes kiválásával dr. Kovács Judit fogja segíteni az elnökséget a felsőoktatáshoz, ill. az óvodás korosztályhoz kapcsolódó ügyekben.
 11. Nemrégiben telefonon válaszoltam a Magyar Narancs két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos kérdéseire. Az információk – nem túl nagy terjedelemben – a közoktatásról szóló cikk részeként a 2010. november 4-ei számban jelentek meg.
 12. Új honlapunk immár működik! Mint ezen összefoglalóban is utaltam rá, megtalálhatók rajta a tisztújító közgyűlés és az azóta eltelt időszak dokumentumai. Reményeink szerint a honlap a közös munka egyik legfontosabb színterévé válik!

Szeretettel és üdvözlettel:

Horváth Gábor

a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöke

(Kossuth Lajos Gimnázium

1204 Budapest, Ady E. u. 142.

Telefon: 1/283 1270

Mail: hge@klgbp.hu )

A körlevél Word formátumban is letölthető innen.