Levél Hoffmann Rózsa államtitkár részére

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Oktatásért Felelős Államtitkárság

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

dr. Hoffmann Rózsa

államtitkár asszony

részére

Tárgy: a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület részvétele a közoktatás fejlesztésében

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöksége szívből gratulál Önnek államtitkári kinevezéséhez és sok sikert kíván a nehéz feladathoz! Örömmel értesültünk arról, hogy hazánk oktatásügyét a jövőben olyan szakember irányítja majd, aki a köz- és felsőoktatás helyzetét saját pályafutása révén is jól ismeri, akinek jobbító szándékáról s közös ügyünk iránti odaadásáról többen személyesen is meggyőződhettünk. Bizakodással töltenek el bennünket a zászlajára tűzött célok: a nevelés szerepének hangsúlyozása, nemzeti hagyományaink ápolása, a pedagógusi lét presztízsének helyreállítása, hivatásunk ismételt vonzóvá tétele, a tanárokat és az intézmények vezetését sújtó ésszerűtlen és káros bürokrácia mielőbbi csökkentése. Mindezt rendkívül fontosnak látjuk, hiszen – habár az utóbbi évekre az adminisztráció, az adatszolgáltatás és a technológia előretörése nyomta rá a bélyegét – a nevelés és oktatás első számú tényezője mindig az ember és az emberek közötti kapcsolat marad.

Hasonlóképpen reményt keltőek azon megnyilatkozások, amelyek az oktatásügy teljesítményét növelő munkálkodásban való részvétel lehetőségéről szólnak.

A következő hónapokban kidolgozandó új közoktatási törvény munkálatait magunk sem tudjuk másként elképzelni, mint a jogalkotó és a szakma gyakorló képviselői közötti egyeztetések sorozatát.

A létének hamarosan negyedszázados jubileumát ünneplő két tanítási nyelvű oktatási forma az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb innovációja. Általános iskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok sokasága került általa a hazai, sőt az európai közoktatás élvonalába, kivívott helyét többségük azóta is őrzi . E modell egyik letéteményese az Európa nyugati felén már korábban felismert ténynek, hogy az idegen nyelvek magas szintű ismerete nem csupán cél, hanem a mindennapokban használatos eszköz, más nemzetek és kultúrák megismerésének elengedhetetlen feltétele. A kétnyelvű iskolák immár két évtizede tudják: a színvonalas és sikeres oktató munka nem képzelhető el a tanulók szövegértésének és többi alapvető készségének magas szintje nélkül. Nemcsak a hazai tanulók és szüleik tartják nagyon hasznosnak a két tanítási nyelvű képzést, de egész Európa-szerte elismerik azt, mint az eredményes nyelvoktatás egyik kiemelkedően teljesítő modelljét. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy – tapasztalataink szerint – sok első generációs értelmiségi fiatalnak teremtünk esélyt a boldogulásra azzal, hogy magas szintű nyelvtudáshoz juttatjuk őket.

Egyesületünk két évtizede képviseli a tagjainak sorába tartozó csaknem másfélszáz iskola érdekeit, szervezi kapcsolatrendszerüket és közös tevékenységüket. A két tanítási nyelvű oktatás speciális problémáinak alapos ismerete révén a mindenkori vezető testület megbízható és konstruktív tárgyalópartnere volt az oktatási kormányzatoknak a terület jogszabályi hátterének kimunkálásában. A tavasszal megtartott tisztújítás alkalmával többségében újraválasztott elnökség ez úton is jelzi Önnek, hogy szakmai ismereteivel továbbra is készen áll a jövő feladatainak kijelölésére, a két tanítási nyelvű oktatás minőségi jellemzőinek pontosítására.

Kérjük Önt, a közeljövőben adjon lehetőséget a KIE elnökségének a személyes szakmai találkozásra.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Horváth Gábor

a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöke

A levél Word dokumentumként letölthető innen.