Dana Hanesova :
Hand in hand’ – the ‘beauty’ of functional cooperation between a Hungarian expert and a Slovak University
An almost two-year-long cooperation between an excellent Hungarian English teacher and teacher trainer, doc. Judit Kovács, PhD., conference speaker, workshop leader, curriculum and textbooks writer, and a team of teachers and students at the Faculty of Education, University of Matej Bel in Banská Bystrica (UMB), Slovakia.
Read the report.

Dr. Vámos Ágnes az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszékének vezetője, egyesületünk alapító elnöke az elemző írások iránt érdeklődő kollégáknak ajánlja a Pedagógiai és Pszichológiai Kar új online folyóiratát. A kiadvány az alábbi címen érhető el: www.nevelestudomany.elte.hu

A professzor asszony engedélyével közzétesszük a Nemzeti Tankönyvkiadónál 2008-ban megjelent könyvének irodalomjegyzékét, a hazai szakirodalom legátfogóbb ilyen jellegű összefoglalóját:
A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora – címlap és irodalomjegyzék

Várkuti Anna, a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanára megküldte doktori értekezését, az ahhoz kapcsolódó mérésben részt vevő iskoláknak írt összefoglalót, az általa készített irodalomjegyzéket, valamint néhány – angol, ill. magyar nyelvű – előadásának anyagát. Engedélyével mindezeket itt olvashatjátok:

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére – doktori értekezés
Irodalomjegyzék
Összefoglaló a mérésben részt vevő iskolák számára
Bilingualism in Hungary – előadás, 2005
Bilingvis kompetencia – előadás, 2006
The possible effects of target language learning prior – előadás, 2007
A felszíni és kognitív nyelvhasználat fejlesztése – előadás, 2009

Dr. Kovács Judit szakmai tevékenységéről

Dr. Kovács Judit a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnökségi üléseinek meghívottja, a kétnyelvű oktatás elméleti hátterének, a felsőoktatásban, az óvodapedagógiában és az általános iskolában való megjelenésének szakértője.
Diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán, történelem-angol-orosz szakos tanárként szerezte.
Jelenleg az ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense.
(1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.)
PhD értekezését Magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban címmel írta. Doktori eljárások résztvevőjeként is a korai kéttannyelvűség és a gyermek-nyelvpedagógia területén működik közre.
Több szakmai szervezet tagja és tisztségviselője.
Fontosabb tudományos ösztöndíjak, pályázatok nyertese. A nemzetközi keretekben zajló oktatási és kutatási tevékenységének színtereit jelentő felsőoktatási intézmények sora Közép- és Nyugat-Európától az Egyesült Államokig terjed.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tantárgy-pedagógia Szekciójába az utóbbi években számos hallgatója bekerült. Felkészítő munkájáért több alkalommal részesült elismerő oklevélben.

Szakmai kérdésekben szívesen áll a kollégák rendelkezésére.
Telefon: 1- 4878175
E mail cím: dr.judit.kovacs@t-online.hu