Beköszöntő

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöksége nevében szeretettel köszöntöm egyesületünk jelenlegi és leendő tagjait, a magyarországi kétnyelvű oktatás minden szereplőjét, a sikeres és népszerű oktatási formánk iránt érdeklődőket megújult honlapunkon!

Aki figyelemmel kísérte az elmúlt hónapok elektronikus üzeneteit, megérezhette, hogy a 2010 áprilisában megválasztott új elnökség igyekszik eleget tenni tisztújító közgyűlésünkön vállalt feladatainak.
A reszortfelelősök elvégezték a tagnyilvántartás aktualizálását, s így immár naprakész listák segítségével tarthatják a kapcsolatot a hozzájuk tartozó iskolákkal.
Reméljük, hogy a szervezetünk által összefogott intézmények köre folyamatosan bővül a jövőben is! Az újonnan belépni szándékozók és régebbi tagjaink legfontosabb kérdésére, mit is nyújt tagjai számára a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület, a válasz tömören összefoglalható:
érdekeink közös képviseletét; segítséget a jogszabályi háttér dzsungelében való eligazodásban; az iskolák összességének, ill. egyes csoportjainak együttes tevékenységét a sokasodó feladatok megoldásában; új tananyagok kidolgozását; továbbképzési lehetőségek megteremtését-felkutatását; rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezését; pályázatok kiírását, valamint külső pályázati lehetőségek kihasználását.
Hatékony működésünk kulcstényezőjének tekintjük új honlapunkat, amely küllemében kellemes, tartalmában naprakész és hasznos kíván lenni. Célunk a gyors információcseréhez, a hatékony együttes munkához szükséges interaktivitás lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése. A weblapon megtalálhatók lesznek a 2010. április 23-ai tisztújító közgyűléshez, az azóta történt fontos eseményekhez, az elnökség tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok, a mindnyájunk számára lényeges adatok, a tagjaink által hozzáférhető elektronikus tananyagok listája, és lehetőség szerint mindaz, amit a terület jogszabályi és tudományos hátteréből tudnunk érdemes.
A honlap bemutatkozásul szolgálhat a két tanítási nyelvű oktatással most ismerkedők számára az oktatási forma lényeges közös elemeit és az egyes iskolák kínálatát illetően egyaránt.
A linkek remélhetőleg egyre bővülő kínálatából természetesen elérhető az egyesület régi honlapja is, tárházaként az elmúlt esztendők emlékezetes eseményeinek és fontos dokumentumainak. E régi honlap legfontosabb dokumentumait fokozatosan átemeljük majd az új archívumába.
Gyümölcsöző közös munkát és kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!

Horváth Gábor
a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöke