A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesületet a két tanítási nyelvű iskolák 1991-ben hozták létre. Alapító elnöke, dr. Vámos Ágnes – kutatásai és tudományos munkái révén a két tanítási nyelvű oktatás elméletének és gyakorlatának legjobb hazai ismerője, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszékének vezetője – az 1980-as években komoly részt vállalt abból, hogy ez az oktatási forma hazánkban ismét létrejöhessen.

Napjainkig csaknem 140 iskola csatlakozott egyesületünkhöz. (A két tannyelvű képzést folytató magyar közoktatási intézmények több mint fele tartozik szakmai szervezetünkhöz.) Egyéni tagok belépését is szívesen fogadjuk.

Egyesületünk elsőrendű célja a két tanítási nyelvű oktatás felvirágoztatása. Alapdokumentumaink között olvasható és letölthető alapszabályunkban fogalmaztuk meg elveinket, céljainkat, feladataikat, és minden egyéb fontos körülményt.

Mindezt az alábbi tevékenységi formák keretében kívánjuk megvalósítani:

érdekképviselet, szakmai támogatás, az együttműködés kereteinek megteremtése és fenntartása, tanárok továbbképzése, pályázatok kiírása, ill. pályázatokon való részvétel, kutatási tevékenység, kiadványok megjelentetése, versenyek szervezése, az oktatási forma iránt érdeklődő tanulók és szülők tájékoztatása.

Az elmúlt két évtized során a minket érintő minden szakmai kérdésben véleményt nyilvánítottunk. Tárgyalási, egyeztetési ajánlatunkat az oktatásirányítás és az iskolafenntartók a legtöbb esetben el is fogadták. Az egyesület alapítása óta végzett tevékenységünket tartalmazza az archívumban megtalálható összefoglaló, amelyet dr. Vámos Ágnes alapító-elnök asszony 2008-ban, a két tanítási nyelvű oktatás 20. születésnapja előtt készített.