Kedves Pályázók!

A benyújtott munkák kiírásban szereplő szakmai minősítését nem tudjuk egyik napról a másikra megoldani, ezért türelmeteket és megértéseteket kérjük.

A KIE elnöksége

A 2010. évi tananyag-készítési pályázat elkészült anyagai

A 2010. évi pályázat keretében elkészült alábbi tananyagok megküldését az iskolák az egyesület titkárától vagy reszortfelelősüktől kérhetik.
(Ha az intézmény befizette a tagsági díjat.)

Pályázó neve Tananyag
1 Vatai Éva Idegen nyelv tanítása máshogy, magyarul
2 Holger Wendlandt Német matematika szaknyelvi munkatankönyv
3 Gőgh Ágnes Számítógépes bemutatók a 10. évf. földrajz tantárgy spanyol nyelvű tanításához
4 Kulcsárné Federmayer Katalin Francia közép- és emelt szintű feladatsor lefordítása és szószedet történelemből (érettségi)
5 Csernovszky Zoltán Magyar-francia fizika szótár, fizikai mennyiségek, fizikai állandók, fizikai összefüggések és képletek, fizikai feleletválasztós kérdések
6 Ocsenás Mária Földrajz tantárgy tanítása az angol két tanítási nyelvű ált. iskola 7. évfolyamán
7 Ocsenás Mária Földrajz tantárgy tanítása az angol két tanítási nyelvű ált.  iskola 8. évfolyamán
8 Ascarzané Papp Zsuzsanna Magyar-spanyol és spanyol-magyar földrajzi szakszókincs-gyűjtemény
9 Pénzes Emőke Magyar-spanyol szakszókincs-gyűjtemény Magyarország történetéhez
10 Radnai Katalin Tanulás állomásokon – kontinensek földrajza németül  (7-8. évfolyam)
11 Kiss József Német nyelvű jegyzet a
földünk és környezetünk tanításához középiskolában
12 Pappné Palágyi Deák Eszter Német nyelvű jegyzet a
célnyelvi civilizáció tantárgy tanításához a középiskolában

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület (KIE) elnöksége pályázatot hirdet elektronikus tananyagok elkészítésére.

Pályázati feltételek:

Olyan tananyagokat várunk, amelyek a célnyelveken tanított tantárgyak tanítását elősegítik akár az általános, akár a középiskolában.
Pályázni lehet már elkészült jegyzetekkel is. A még csupán tervezési fázisban lévő tananyagok esetében előzetes, rövid összefoglalót kérünk, amelynek kézhez vételétől számított 30 napon belül az elnökség írásban nyilatkozik arról, támogatja-e az anyag kidolgozását.
A pályázatnak tartalmaznia kell a kért támogatás összegét.
Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett műveket szakmai minősítésnek vesse alá. Alapos szakmai ok miatt az elnökség kérheti az anyag kiegészítését. Amennyiben a felek erről nem tudnak megállapodni, sor kerülhet a támogatás visszavonására is.
A pályaművek díjazására 2.000.000 forint áll rendelkezésre. Egy pályamű maximálisan 200.000 forint támogatásban részesülhet.
A pályázat beadásának határideje folyamatos, azaz a keretösszeg kimerüléséig tart. Előzetes tervezet elfogadása esetén az elnökség a kidolgozás végső határidejét szabja meg.
A pályázat benyújtójának számlaképesnek kell lennie, mert a támogatást csak számlára tudjuk kifizetni.
A támogatásban részesülőkkel az Egyesület szerződést köt, amely a szerzői jogokra is kiterjed.
Az Egyesület nem kéri a szerzői jogok feletti teljes rendelkezést, de a pályázónak vállalnia kell, hogy anyagát az Egyesület tagjai térítésmentesen használhatják. A használat joga kiterjed az anyag kinyomtatott változatára is.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kérjük az elnökséget megkeresni. A pályázók munkáját igyekszünk pontos és gyors válaszokkal megkönnyíteni.
A tananyagok előállítására fordított munka egészét egyesületünk nem tudja honorálni. A pályadíjjal támogatásunkat és elismerésünket fejezzük ki a hiánypótló, sokszor semmilyen egyéb honoráriummal nem ellentételezett munkáért.

Budapest, 2011. december 16.

Horváth Gábor
a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöke